നടപടികൾ

ഹൈയോഫോർബി അമാരികോളിസ്

ആയുർവേദ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഫലകം:Prettyurl ഫലകം:Taxobox ഏകയായ പന എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഹൈയോഫോർബി അമാരികോളിസ് ഫലകം:ശാനാ. <ref name="ARKive">ഫലകം:Cite web</ref> മൗറീഷ്യസിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പനയാണ്. ഇതിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരെണ്ണം <ref>ഫലകം:Cite book</ref> ഉള്ളത് മൗറീഷ്യസിലെ കുറേപിപെ സസ്യോദ്യാനത്തിലാണ്.

അവലംബം

ഫലകം:Reflist

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഫലകം:WS ഫലകം:CC

ഫലകം:Plant-stub