Login Logout

ഇലക്കള്ളി

ഫലകം:Taxobox ഇൻഡ്യൻ സ്പർജ് ട്രീ, ഓലിയാണ്ടർ സ്പർജ് (Indian Spurge Tree, Oleander Spurge) എന്ന ആംഗലേയ നാമങ്ങളുള്ള, പ്രധാനമായും തെക്കെ ഇൻഡ്യയിലെ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ, പാറകളുടെ വിള്ളലുകളിൽ വളരുന്ന, രണ്ട് മുതൽ നാലു മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള കുറ്റിച്ചെടിയാണ് ഇലക്കള്ളി,ഫലകം:ശാനാ. കള്ളിമുൾച്ചെടിയോട് സാമ്യമുള്ള ഇതിന്റെ ചാറു നിറഞ്ഞ തണ്ടുകൾ ഉരുണ്ടതും ചാരനിറത്തോടു കൂടിയതുമാണ്. തെക്കൻ ഇൻഡ്യയിലെ ഡക്കാൻ പീഠഭൂമിയിൽ ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ സസ്യം, ഇന്ന് ലോകത്താകമാനം വളരുന്നു. വർഷക്കാലത്തു മാത്രം ഇലകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ പൂക്കൾ കുലകളായി കാണുന്നു. ഒരു കുലയിൽ ഒരു പെൺപൂവും ധാരാളം ആൺപൂക്കളും ഉണ്ടാകും.<ref>Global Information Hub on Integrated Medicine</ref><ref>Spatula DD - Peer Reviewed Journal on Complementary Medicine and Drug Discovery; A Review on Euphorbia neriifolia; 2011; 1(2): 107-111</ref>

ഇലക്കള്ളി

ഔഷധ ശാസ്ത്രം

ആയുർവേദത്തിൽ

ഇലക്കള്ളിയുടെ കറ വിരേചനൗഷധമാണ്. മഞ്ഞപ്പിത്തം മഹോദരം തുടങ്ങിയ ഉദര രോഗങ്ങളിലും ത്വക് രോഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു.<ref>H Panda;Herbs cultivation and medicinal uses;National institute of industrial research;NewDelhi; P 286-88</ref>

ആധുനിക ഔഷധശാസ്ത്രം

ഇലക്കള്ളിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഘടകങ്ങൾ <ref>Spatula DD - Peer Reviewed Journal on Complementary Medicine and Drug Discovery; A Review on Euphorbia neriifolia; 2011; 1(2): 107-111</ref>

  • യൂഫോൾ(എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തത്)
  • ഫ്രൈഡെലൻ (friedelan-3alpha, friedelan-3beta-ol)
  • ടാറാക്സീറോൾ (taraxeroln-hexacosanol)
  • യൂഫോർബോൾ
  • ഹെക്സകോസനൊവേറ്റ്
  • നേറീഫോളിയോൾ
  • സൈക്ലോആർടെനോൾ

മുറിവുകൾ ഉണക്കുവാനുള്ള ശേഷി

കറയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച ഘടകങ്ങൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ മുറിവുകൾ ഉണക്കുവാനും, മുറിപാടുകളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്.<ref>A M Rasik,A.Shukla,G.K.Patnaik,et al; Wound healing activity of latex of E Nerifolia; Indian Journal Of Pharmacology;1996;28:107,109</ref>

മാനസികരോഗങ്ങളിൽ

ഇലകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഘടകങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠ കുറയ്ക്കുവാനും, അപസ്മാര ചികിത്സയ്ക്കും, വിഭ്രാന്തി കുറയ്ക്കുവാനും സാധിക്കും.<ref>I.H.Burkill;A dictionary of economic products of Malay peninsula;Ministry of agriculture, Govt. Of Malaysia;1966</ref><ref>Bigonia P, Rana AC;Psychopharmacological profile of hydro-alcoholoc extract of E Nerifolia leaves in rats and mice; Indian Journal Exp Biolo; 2005 OCt;43(10);859-62</ref>

കോശങ്ങളുടെ ഓക്സീകരണം തടഞ്ഞ് ആയുസ്സു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി

ഇലക്കള്ളിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഘടകമായ യൂഫോളിന്
യൂഫോൾ
കോശങ്ങളുടെ ആയുസ്സു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നർതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്.<ref>C.P.Khare;Indian Herbal Remedies:Rational Western teherapy, Ayurvedic and other traditional usage;Botany springer;Berlin 2004 p 209</ref><ref>Bigonia P, Rana A C; Hemolytic and invitro antioxidant activity of saponin isolated from E.Nerifolia leaf;p 359-376;Recent progress in medicinal plants; Vol 18</ref>

വേദന സംഹാരി / നീർവീഴ്ച തടയൽ

ഇലകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഘടകങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വേദനസംഹാരികളായ ഡൈക്ലോഫിനാക്, ഇൻഡോമെതാസിൻ എന്നീ ആധുനിക ഔഷധങ്ങളേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട്.<ref>G Kalpesh et al;Antiinflammatory and analgesic activity of hydro-alcoholic leaves extract of E Nerifolia;Asian journal of pharmacological and clinical research;Vol2,Issue1;Jan-Mar,2009</ref>

അർബുദ ചികിത്സയിൽ

ശ്വാസകോശ, ത്വക്, ഉദര അർബുദ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശേഷി ചില ഘടകങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഇലക്കള്ളി വെറുതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, ഇലക്കള്ളി മുറിവുകളിൽ വെച്ചുകേട്ടനും പാടില്ല.<ref>Chien-Fu Chen;An investigation into the anti tumer activities of E. Nerifolia (Masters Thesis) 28 April 2010</ref>

അവലംബം

<references/>

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഫലകം:Plantstub

"https://ml.indianmedicinalplants.info/index.php?title=ഇലക്കള്ളി&oldid=1176" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്